Kordero ng Szentendre

Szentendre_Őri-Art_Gallery_H1-Lamb_of_Szentendre

Simbahan ng Pagbabagong-anyo ng Panginoon (Preobrazienska)

Szentendre_Őri-Art_Gallery_H2-Preobrazienska_Church

Lihim na mga hakbang

Szentendre_Őri-Art_Gallery_H3-Secret_steps

Rebulto ng santo John ng Nepomuk

Szentendre_Őri-Art_Gallery_H4-Statue_of_StJohn_of_Nepomuk

Krus ng mga tanner

Szentendre_Őri-Art_Gallery_H5-Tanners_Cross

Titik ng view ng alley ng alak

Szentendre_Őri-Art_Gallery_H6-Wine_alley_viewpoint

Bahay ng "Rab Raby"

Szentendre_Őri-Art_Gallery_H7-House_of__RabRaby

Larawan ng santo Andrew

Szentendre_Őri-Art_Gallery_H8-Saints_Peter-Picture_of_StAndrew

Hunyadi eskina

Szentendre_Őri-Art_Gallery_H9-Hunyady_alley

Rebulto ng maliit na batang lalaki

Szentendre_Őri-Art_Gallery_H10-Statue_of_the_little_boy

Town hall

Szentendre_Őri-Art_Gallery_H11-Town_Hall

Ang "kiwi wall"

Szentendre_Őri-Art_Gallery_H12-The_Kiwi_Wall