Pangunahing parisukat

Szentendre_Őri-Art_Gallery_O1-Main_Square

Krus ng mga mangangalakal

Szentendre_Őri-Art_Gallery_O2-Merchants_Cross

Balon ng pangunahing parisukat

Szentendre_Őri-Art_Gallery_O3-Well_of_the_Main_Square

Simbahan ng anunsyo (Blagovesztenszka)

Szentendre_Őri-Art_Gallery_O4-Blagovesztenszka_Church

Pangunahing parisukat na gilid ng kanluran

Szentendre_Őri-Art_Gallery_O5-Main_Square_West_Side

Pangunahing parisukat na hilagang bahagi

Szentendre_Őri-Art_Gallery_O6-Main_Square_North_Side

Pangunahing parisukat na timog na gilid

Szentendre_Őri-Art_Gallery_O7-Main_Square_South_Side

Turkish na eskinita

Szentendre_Őri-Art_Gallery_O10-Saints_Peter-Paul_Catholic_Church

Rebulto ng papa John Paul II.

Szentendre_Őri-Art_Gallery_O9-Statue_of_Pope_John Paul_II

Mga santo Peter-Paul katoliko simbahan (Chiprovachka)

Szentendre_Őri-Art_Gallery_O8-Turkish_Alley

Eskinita ng kabutihan

Szentendre_Őri-Art_Gallery_O11-Alley_of_Virtue

Bilog na kalye at gallery

Szentendre_Őri-Art_Gallery_O12-Round_Street