Őri-Art Gallery là ngôi nhà của vẻ đẹp, giá trị và nghệ thuật ...

Szentendre Őri-Art Gallery G1

... để tìm ra vẻ đẹp độc đáo và giá trị vĩnh cửu ...

Szentendre Őri-Art Gallery G2

... bởi vì vẻ đẹp thực sự luôn là duy nhất, ...

Szentendre Őri-Art Gallery G3

... và vì giá trị thực luôn là vĩnh cửu.

Szentendre Őri-Art Gallery G4

Tất cả các kiệt tác trong phòng trưng bày của chúng tôi đều là duy nhất, được thực hiện bởi các nghệ sĩ Hungary địa phương.

Szentendre Őri-Art Gallery G5

Tất cả các tác phẩm trong phòng trưng bày của chúng tôi là vĩnh cửu, được thực hiện bởi những bậc thầy kiệt xuất nhất.

Szentendre Őri-Art Gallery G6

Vẻ đẹp làm cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta hạnh phúc.

Szentendre Őri-Art Gallery G7

Giá trị khiến chúng ta tự hào về bản thân.

Szentendre Őri-Art Gallery G8

Vẻ đẹp để tận hưởng ngày hôm nay và giá trị cho những thành tựu của chúng tôi.

Szentendre Őri-Art Gallery G9

Chúng ta nên cố gắng làm cho môi trường xung quanh chúng ta đẹp nhất có thể.

Szentendre Őri-Art Gallery G10

Chúng ta nên cố gắng bảo tồn càng nhiều giá trị càng tốt để truyền những thành tựu của chúng ta cho muôn đời.

Szentendre Őri-Art Gallery G11

Nghệ thuật là cách thể hiện vẻ đẹp và truyền tải giá trị.

Szentendre Őri-Art Gallery G12

Bản quyền © 2020 Őri-Art Gallery

Văn bản, Hình ảnh & Thiết kế © Mọi quyền được bảo lưu

Văn bản và Hình ảnh của Sándor Őri

Thiết kế bởi Sándor Őri, Szilveszter Őry

Được phát triển bởi Szilveszter Őry